Image

vámügyintéző szakmai képzés

Az MVSZ Képzési Kft. felnőttképzési tevékenységét a vámügyintéző szakmai képzés indításával kezdjük 2022. november 16.-án.

A képzéshez csatlakozni legkésőbb 2023. február 15-ig lehet!

A vámügyintéző képzésünk egy olyan átfogó intenzív kurzus, amely széleskörű elméleti alapokra építve gyakorlatorientált szemlélettel veszi végig az új programkövetelményben meghatározott modulokhoz elvárt képzési kompetenciák megszerzését biztosító ismeretanyagot.

Ahogy az MVSZ vámügyi szakértői hatósági képzésein már megszokott, úgy a vámügyintézői képzés alkalmával is naprakész ismeretekkel, a témákról élő gyakorlati tudással rendelkező oktatói gárdával és nívós képzési programmal kívánjuk támogatni hallgatóink sikeres felkészülését a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgára.

Vámügyintéző képzésünk 458 óra időtartamú, az új programkövetelmény szerinti „Áruosztályozási ismeretek”, „Vámjogi ismeretek” és „Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek” modulokhoz rendelt kimeneti követelmények megszerzését biztosító tematikát öleli fel (166+250+42).  A képzés időtartamába 292 tanórai foglalkozás (21 nap tantermi és 25 nap online platformon élő időben megtartott oktatási napon), 12 óra telephelylátogatás, illetve 154 óra önálló felkészülést jelentő tananyag tartozik.

A vámügyintézői szakmai képzés bemeneti feltételeit az új programkövetelmény határozza meg, amely itt elérhető.  A bemeneti feltételként meghatározott alapkövetelmény az érettségi, az elvárt szakmai előképzettséget pedig vagy meghatározott szakmai végzettség, vagy fél/egy éves szakmai gyakorlat  adja vámszakmai feladatok ellátásával.

A vám, jövedéki és termékdíj ügyintézői szakmák közötti átjárási lehetőség szélesítésének fontosságát a programkövetelmény is hangsúlyozza. Ennek megvalósítása érdekében a fenti képzéseknél teljesen azonos Áruosztályozási ismeretek modul képzésben való teljesítése alól felmentést biztosítunk azoknak, akiknek szakmai előéletében a termékdíj ügyintézői vagy jövedéki ügyintézői szakképzettségről a korábbi OKJ rendszerben megszerzett bizonyítvány, vagy az új szakmai képzés szerinti képesítő vizsga tanúskodik.

Az óralátogatásokról mind a tantermi, mind az online oktatási napokon jelenléti ívet vezetünk, a képzés részvételéről szóló igazolást a tananyagegységekre rendelt óraszám legalább 70%-ában való jelenlét esetén adjuk ki, azaz modulonként 30 % hiányzás megengedett.

A képzési csoport maximális létszáma – a valóban hatékony ismeretszerzés érdekében – 40 fő.

időbeosztás

Az intenzív tanmenetnek köszönhetően az utolsó tananyagegység teljesítését mérő modulvizsga 2023. május 24-én lesz.

A képzési csoport számára az egyes modulok oktatási napjai szerdai és szombati oktatási napokon lesznek, a tervezett turnusbeosztás kialakítása során figyelemmel voltunk a jövő évben várható ünnepnapok miatt módosított munkarendi beosztásokra is.

A szerdai oktatási napok mindig 6 tanórát jelentenek 8.30-13.20 között, a szombati napok 6 vagy 8 órásak (8.30-15.00 között) lesznek. A pontos tanmenet ütemezés innen letölthető.

Figyelem! Az új rendszerben a képzés lezárását a képzés teljesítését igazoló tanúsítvány kiadása jelenti, de a hivatalos vámügyintéző szakképesítés megszerzését jelentő képesítő vizsga külön vizsgaközpontban történik. Erre az MVSZ Képzési Kft együttműködés kialakítását tervezi, és minden képzési csoportnak vizsgalehetőség szervezését vállalja.

képzési csomagjaink

A képzési ALAPCSOMAG tartalmazza:

  • a képzés tananyagát (diasor, jegyzetek, szakmai olvasmányok, hasznos linkek) az e-learning felületen való eléréssel,
  • a képzési adminisztrációt és adatszolgáltatást,
  • a gyakorló kérdések kérdésbanki elérését, valamint
  • a tananyagegységeket záró modulvizsgákat (egy leszervezett időpontra).

Teljes ár kedvezmények nélkül: 400.000,-Ft/fő

A képzési PRÉMIUM CSOMAG tartalmazza:

  • tényleges plusz szolgáltatást nyújt más képzőkhöz képest és az alapcsomaghoz képest is azzal, hogy
  • az elmulasztott oktatási napok teljes értékű pótlását biztosító videóanyag és
  • a tananyagegységet záró modulvizsgákra kialakított próbavizsgateszt is elérhető lesz.

Teljes ár kedvezmények nélkül: 455.000,-Ft/fő

Az ALAPCSOMAG-ról a képzés folyamán is át lehet igény szerint a PRÉMIUM CSOMAGRA váltani, ha az időbeosztás vagy az egyéni körülmények miatt szükséges.

A képzési csomagok árából többféle kedvezmény érhető el. Természetesen legfontosabb hangsúlyozni, hogy az MVSZ tagjainak az Alapszabály 1. melléklete szerinti tagsági kedvezményeket biztosítjuk. A tagsági kedvezménnyel összevonható a csoportos jelentkezésekre adott kedvezmény, illetve a speciális státuszú személyekre vonatkozó kedvezmény is, ezzel is szeretnénk segíteni az MVSZ által tervezett gyakornoki és mentorprogramot, valamint a kismama és a megváltozott munkaképességű személyek céges támogatását. Az MVSZ Képzési Kft által biztosított kedvezményekről bővebben itt olvashat

A mennyiségi kedvezmény kizárólag az egy jelentkezési lapon megküldött 3 vagy több főre vonatkozó jelentkezésekre alkalmazzuk, az év során induló több turnus jelentkezései nem összevonhatók!

A képzésben ezen felül költségként már csak az jelentkezhet, ha a tanegységzáró modulvizsga sikertelensége, vagy elmulasztása miatt újabb javító vagy pótlóvizsga kerül megszervezésre. A vámügyintézői szakmai képzésre vonatkozó felnőttképzési tájékoztató itt elérhető.

A vámügyintézői képzésünk az áfatörvény szerint tárgyi adómentes szolgáltatás, így a résztvevők felé áfát nem számlázunk ki!

A fizetés ütemezése: a jelentkezéskor díjbekérőt küldünk, a képzési díjat lehetőség szerint a képzés megkezdéséig, de legkésőbb az első modulzáró vizsgára való jelentkezésig meg kell fizetni, legfeljebb három részletben történő fizetési kedvezményt lehet igénybe venni.

A képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a képzésre jelentkezőkkel felnőttképzési szerződést kötünk, és a képzésre, illetve a képzésben résztvevőkre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az elektronikus rendszerben megvalósítjuk. Ez alapján a képzés díját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész 14. pontja alapján a költséget viselő cég elismerheti a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként.

A képzéshez csatlakozni legkésőbb 2023. február 15-ig, a bemeneti feltételek meglétét és az igénybe venni szándékozott kedvezményeket megalapozó dokumentumok feltöltésével együtt lehet. A csatlakozás feltételeivel kapcsolatosan keresse Gubrán Esztert vagy Tolnainé Dr. Tóth Veronikát. 

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

A képzésen való részvételt lemondani kizárólag külön írásbeli nyilatkozattal, legkésőbb 2022. november 16-ig lehet, ezt követően megküldött lemondást nem tudjuk elfogadni és képzési szolgáltatás igénybevételét kiszámlázzuk a jelentkezőknek.