Image

aktuális szakmai képzéseink

Az MVSZ már 2018-ban foglalkozott azzal a kérdéssel, milyen szakképzési stratégia segítené leginkább a munkahelyekre érkező pályakezdők valóban használható tudással való elindítását. Ennek megalapozását szolgálta a vámügyintéző munkakörre elvégzett átfogó munkakör elemzés, amely a szakképzés kormányzati reformjakor megalapozott fellépést tett lehetővé számunkra annak képviseletére, hogy a vámügyintézői munkakörbe valójában egy adminisztrátori munkakör is belecsúszott az idő során, amely valójában önálló feladatkörként lenne definiálható és ehhez önálló tudásszintet is lehetne társítani, a szakmáinkba vezető életpálya első állomásaként. A vámügyintézői munkakörelemzést  -  az MKIK égisze alatt működő Ágazati Készségtanács megbízásából – hamarosan a jövedéki és a termékdíj ügyintéző szakmáinkra is elvégeztük, s ezek is hasonló megállapítással zárultak, így kirajzolódott annak a képe, hogy egy közös asszisztensi képzés lehetne a pályára vezető első szint, ezt követően – a korábbi kötelező komplex szakképesítési összevonás helyett – újra külön bontva készültek el a vámügyintézői, a jövedéki és a termékdíj ügyintézői képzések programkövetelményei. A vámszakma vonalán az életpálya folytatását jelenti az Uniós Vámkódexet követően kidolgozott vámügyi szakértői hatósági képzés, majd a gazdálkodói oldalról egyedüli Vámlogisztika posztgraduális egyetemi képzésünk.

A szakmai képzések ezen tudatos stratégiai tervezésében való elkötelezett munkánk után természetes, hogy a szakmai képzéseinkkel aktívan szeretnénk hozzájárulni a jövő szakembereinek képzéseihez. Elsőként a vámügyintéző képzésünket indítjuk el, amelyben szeretnénk egy jól felépített tematikával és a telephelylátogatások eddig nem használt ismeretmegosztási módszerével is gazdagított képzéssel jó példát mutatni.

A jövő év első felében a termékdíj ügyintéző képzésünkkel tervezzük folytatni a sort, hiszen a körforgásos gazdaságra való átállás új szakmai ismeretek elsajátítását és a feladatok szélesebb körét hozza majd, ami a jövő szakembereit új kihívások elé állítja. Ehhez nélkülözhetetlen lesz a jelenlegi képzések szakmai tartalmát is frissíteni.

Ugyancsak előkészületeket végzünk a közös vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi képzés bevezetésére, amely az életpálya elején olyan közös nemzetközi kereskedelmi, áruismereti, és szakmai és pénzügyi alapok megteremtését célozza, melyek valamennyi ügyintézői irány felé magabiztos továbblépést és az ügyintézői képzések hatékonyságát növelő értő hallgatóságot eredményez.

A jövő év második felében pedig a jövedéki ügyintézői képzés beindítása is tervben van, bízunk benne, hogy a tevékenységünk bővítésének ilyen üteme tartható lesz majd az elképzeléseink valóra váltásához.

A vám, jövedéki és termékdíj ügyintézői szakmák közötti átjárási lehetőség szélesítésének fontosságát a programkövetelmény is hangsúlyozza. Ennek megvalósítása érdekében a fenti képzéseknél teljesen azonos Áruosztályozási ismeretek modul képzésben való teljesítése alól felmentést biztosítunk azoknak, akiknek szakmai előéletében a termékdíj ügyintézői vagy jövedéki ügyintézői szakképzettségről a korábbi OKJ rendszerben megszerzett bizonyítvány, vagy az új szakmai képzés szerinti képesítő vizsga tanúskodik.

Az MVSZ Képzési Kft. aktív felnőttképzési tevékenységéből származó közvetlen  tapasztalatszerzés mindig megfelelő alapot teremt az MVSZ számára, hogy képzések a tagjai által jelzett munkaerőpiaci hatásokról valós képet adjanak, s a szakmai képzések eredményességét tovább jövelő javaslatok megfogalmazását és képviseletét tudja ellátni. Emellett az MVSZ a jövőben a szakmai képzések terén feladatának tekinti majd más képző szervekkel kialakított együttműködés keretében a képzések szakmai minőségét támogató közös oktatói workshopok, tanulmányutak támogatását, illetve igény szerint az oktatóknak a szakmai közösségünkbe való integrálását is.